Amfibijny pojazd terenowy - GAMMA

2014
hihtech outdoor

...

Fotografie stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez jego zgody jest zabronione.